شعرخوانی زیبای علی فردوسی در محضر رهبر معظم انقلاب در مورد مقاومت مردم مظلوم فلسطین ، یک اتفاق ساده مرا بی قرار کرد /باید نشست و یک غزل تازه کار کرد