پیش از این نیز KHAMENEI.IR از مخاطبان خود خواسته بود تا تصاویر و فیلم هایشان را از «افطاری های ساده» در محله یا شهر خود به آدرس info@khamenei.ir بفرستند تا در این پایگاه اطلاع رسانی منتشر شود. تا امروز بیش از یک هزار قطعه عکس مردمی از سراسر کشور و بعضی از نقاط خارج از کشور از سوی مخاطبان ارسال شده است.