برداشتی کوتاه از یک آیه قرآن کریم درباره گناه نکردن به لسان حجت السلام والمسلمین سید ابراهیم راد