شما آیه های صبحید، توی تاریکی شب ها/ گرد و خاک چفیه هاتون، توتیای چشم دنیا... کاری زیبا از محسن داداشی با آهنگسازی محمد قلیچ خانی و شعری از مصطفی محدثی خراسانی