همه فکر می کردند من یک بچه پولدار پررو و لوس هستم که از خانواده اش قهر کرده و از اونها جدا شده در حالی که من نمی دونم کی هستم حتی نمیدونم اسم و فامیلی ام چیه کجا بدنیا اومدم و متولد چه سالی هستم ...