آموزش خوراک سبزیجات و شیر با حضور خانم شیرزایی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم