دور شمع پیکرت گردیده ام خاکسترت/ای به قربان تو و این رنگ سرخ پیکرت/از نفسهای بلندت میل رفتن میچکد/حق بده امشب بمیرم در کنار پیکرت.نوحه ای از حاج محمود کریمی در شب شهادت مولا علی علیه السلام