مسی بهترین بازیکن جام جهانی شد و دستکش طلای جام جهانی 2014 به نویر رسید .