السلام یا عشق فاطمه/ یه کاری بکن اشم من کمه/ من با رفقا گریه می کنم/ تا اینکه صدا گم بشه تو همهمه ... مناجات با آقا امام زمان علیه السلام و ذکر مصیبت در شب 21 ماه رمضان با نوای حاج محمود کریمی.