کوچه گلی از چشمای ترت/ جون به سر شدی که باخبره/ هیچکی از خونه بیرون نمیاد/ همراه یتیما گوشمون روی دره ... ذکر مصیبت شهادت امام علی علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی.