پدر و مادری که رو مزار شهیدا/ همه قرآن رو سرها گرفتند احیا می خونند/ به علیا به علیا به علیا ... نوحه زیبا از حاج محمود کریمی ویژه پدر و مادران شهدا در شب 19 ماه رمضان.