باز هم نیمه شب بال و پری را شستند/ سه برادر دل خون خون جگری را شستند/ سالها می گذرد از غم غسل مادر/ آه این دفعه دل شب پدری را شستند ... ذکر مصیبت شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام.