من آمدم امشب خدا احیا بگیرم/ باشم از جرم وخطا احیا بگیرم/ من آمدم تا گم شود شرم صدایم/ در این همه شور و نوا احیا بگیرم ... مناجات حاج محمود کریمی در شب 19 ماه رمضان.