آموزش گل شقایق با روبان تیتانیوم توسط خانم شریعتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس