"سربازی" موضوع قسمت یازدهم برنامه ماه عسل بود و میرزا محمد که به خاطر گرفتن معافیت، دچار اضافه وزن شده بود یکی از سوژه های امشب این برنامه بود ...