کلیپ تصویری زیبا و دلنشین مناجات ماهی و دریا با آوازی از صادق شیخ زاده