گزیده ای از بیانات شیرین حجت الاسلام قرائتی در مورد نماز و تعادل روح و روان و شکستن غرور و....