ترانه ای که اخیرا خواننده ی اسلامی - ماهر زین - منتشر نموده است ، This Worldly Life (این زندگی دنیوی) نام دارد. وی در این ترانه به مضمون آیه ی شریفه ی «کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ (الرحمن-26) » اشاره میکند و میگوید که زندگی این دنیا زودگذر و فریبنده است و نباید به آن دل ببندیم و باید به فکر آخرت باشیم ؛ همراه با زیرنویس فارسی تبیان.