تو کاظمین آقا حاجتمو داده...چقد دلم تنگه پنجره فولاده...چه حرمی چه گنبدی...حس می کنی تو مشهدی..زهرا میگه خوش اومدی خوش اومدی....