وقتی اصلی ترین نشست ها و نمایش های این گروهک در پایتخت فرانسه انجام می شود و خیلی از اعضای کلیدی منافقین در پاریس زندگی می کنند و حتی وزیر خارجه سابق فرانسه در نشست اخیر این سازمان شرکت می کند مشکل می شود ادعای بی ارتباط بودن فرانسه را با این گروهک تروریستی رد کرد.