روایت جالب دکتر ظریف وزیر امور خارجه از یک فتوای شرعی درباره دیدارش با کاترین اشتون.