ماه عسل در این قسمت میزبان بچه هایی بود که به خاطر مشکلات خانواده شان تحصیل را رها کرده بودند و در خیابان ها فروشندگی می کردند...