آموزش یک مدل گل رز ساده با روبان های پارچه ای با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما