آموزش مونتاژ یک مدل دسته گل طبیعی با حضور آقای شیدوش در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما