دیدار جمعی از جانبازان با رهبر انقلاب در خاشیه دیدار با خانواده شهدای هفتم تیر