این بنای تاریخی در جنوب شهر تهران مدفن شیخ صدوق ابن بابویه قمی یکی از علمای بزرگ شیعه است که به دلیل فشار حکومت بر شیعیان زندگی در قم برایش سخت شد و....