حجاب مایه تشخص زن است و مایه اسارت زن نیست ،حجاب وقار و متانت زن است ، .....بخشی از سخنان ارزنده ی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای درباره حجاب