آموزش کپی ترانسفر روی ورق A4با حضور خانم غلامحسینی در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما