در این قسمت از برنامه ی راز آقای طالب زاده در مورد افراد وطن پرست آمریکا و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده در راه حقیقت و موضع آنها در مورد 11 سپتامبر با آقای کوین برت صحبت خواهند کرد و....