آی اهل عالم شب حسینه/ خوش بحال اونی که تو بین الحرمینه/ خدا پیغمبری آقا تو محشری/ به تو شاهی میاد به ما هم نوکری ... مولودی خوانی حاج حسین سیب سرخی در جشن انوار کربلا.