مرثیه مرثیه در شور و تلاطم گفتند/ همه ارباب مقاتل به نفاهم گفتند/ گرد و خاکی شد از خیمه دو تا آیینه رفت/ ماه از میسره خورشید هم از میمنه رفت ... مثنوی خوانی سید حمیدرضا برقعی در اعیاد شعبانیه.