عشقی ست در میان دل ما که کیمیاست/ این عشق این جنون همه ی آبروی ماست/ روزی ماست نوکری خوب خانه ای/ آقای ما کریم و جوانمرد و با وفاست ... مدیحه سرایی حاج حسین سیب سرخی ویژه ولادت امام حسین علیه السلام.