امروز سالگرد عروج ملکوتی معلم اخلاق و عرفان و سرچشمه فضلیت های معنوی آیت الله محمد تقی بهجت فومنی است ...