آموزش یک دسر خوشمزه به نام نوشیدنی هندوانه و نعنا با حضور خانم بخشی در بخش شیرینی کده از برنامه خانواده از شبکه یک سیما