طلا و مس، فیلمی است از همایون اسعدیان است . سید رضا طلبه‌ای که به تازگی با خانواده اش به تهران آمده، تا در کلاس‌های استاد اخلاقی که وصف او را بسیار شنیده است شرکت کند. اما متوجه بیماری اسکلروز چندگانه همسرش زهرا می‌شود و به ناچار برای تهیه هزینه درمان او تغییراتی در شیوه زندگیش می‌دهد. در برنامه برداشت کوتاه صحنه هایی از این فیلم را خواهید دید .