دو میلیاردی که از طرف وزارت ورزش برای پرداخت بدهی های باشگاه پرسپولیس آمد، در فدارسون گیر کرد و حرف و حدیث هایی بوجود آورد ...