آموزش یک غذای سنتی و ایرانی به نام رشته پلو با کوفته ریزه و چشم بلبلی با حضور خانم عیوضی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما