بارون شدیدی باریده و فاضلاب رو آب گرفته و لاروا روی قطعه چوب در حال نجات دادن خودشون بودن که یک دفعه....