سری کلیپ های زیبای حکمت های نهج البلاغه تهیه شده در شبکه ولایت ، حکمت 119