آموزش نگهداری گیاه " حسن یوسف " یک گل بسیار زیبای زینتی توسط خانم ارمغانی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس