آیا کسانی که ام اس دارند توانایی ازدواج کردن را دارند؟ پاسخ این سوال مهم را دکتر زمانی برای شما عزیزان توضیح خواهند داد..