عروسک ها در حال انجام تکالیفشون هستن ، اما ریتا یک بند حرف میزنه و عروسک ها رو عصبانی می کنه ...