شایع ترین علت نازایی در خانم ها اختلال تخمک گذاری است و البته در مردان شایع ترین علت نازایی اختلالات مربوط به اسپرم می باشد و....