بومرنگ سعید به دست یه آدم کوتوله میوفته که دقیقا هم قد سعیده و اون بومرنگ رو برمی داره و پرتاب می کنه از طرفی ایکس 625 تشخیص اشتباه می ده و فکر می کنه اون سعیده و اونو با خودش می بر و...