معرفی آستان مقدس امامزاده سید محمد آقا (ع) . امامزاده سید محمد آقا در کنار رود ارس در روستای نوجه مهر امام زاده محمد نوجه مهر معروف به (( سید محمد آقا )) قرار دارد .این امام زاده را به نوادگان امام موسی کاظم (ع) نسبت می دهند .