کلیپی درباره زائران غریبه ، چرا که غریبه ها در حرم اهل بیت (ع) غریبه محسوب نمی شوند و از آشنایانند .