در این قسمت رئیس بزرگ به ایکس 625 دستور می ده که یک پسر بچه که نابغه است و اسمش سعیده رواز توی پارک بدزده اما چاق و لاغر می فهمن و تصمیم می گیرن زودتر از ایکس 625 این ماموردت رو انجام بدن....