هوا خیلی گرم شده و عروسک ها دارن از گرما می پزن . قرار میزارن که شب توی ایوون بخوابن تا گرمشون نشه ، اما دوست ندارن زود بخوابن ...