کلیپی زیبا به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی برگرفته از کلام امام خمینی (ره) درمورد وحدت شیعه و سنی به منظور دفع فتنه استعمارگران . منبع نصر تی وی