حضور پاسداران انقلاب در میدان دفاع از آرمان های انقلاب برخی از گروهک های سیاسی را عصبانی و ناراحت کرده است از همین رو پاسداران انقلاب مورد حمله این گروهک ها قرار گرفتند . املم خمینی به این اقدام ضد انقلاب واکنش نشان می دهند ...